• Á.SZ.F. • VILLA7 ALSÓÖRS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.


Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, Villa7 Vendégház – 8226 Alsóörs Táncsics Mihály utca 7., továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

Szerződő felek
Vásárló/Vendég:
A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatónál a info@villa7.hu e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég
Szolgáltató: Villa7 Vendégház, továbbiakban Szolgáltató
Levelezési cím: info@villa7.hu
Telefon: + 36 30 300 3152

1. Általános Szerződési Feltételek célja
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2022. augusztus 1-től határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Szerződéses fogalmak
Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég
Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint egyéb, átmeneti szálláshely szolgáltatást nyújtó Villa7 Vendégház, továbbiakban Szolgáltató
A szolgáltatás: magánszálláshely szolgáltatás
Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.
Foglalás: Foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 50 %-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.
Foglalás véglegesítés, érvényesítés: A foglalásban meghatározott 50 % megfizetése a foglalás biztosítása érdekében.
A Foglalás a 50 % megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
Fizetési és lemondási feltételek: A Villa7 Vendégház által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást
6.1. A Villa7 Vendégház 2 db családi apartmannal, 4 db kétágyas szobával, valamint reggeliző helységgel rendelkezik. Maximális létszám: 16 fő.
6.2. A Szerződő felek, az Alsóörs, Táncsics Mihály utca 7. alatti apartmanját/ apartmanjait vagy szobáját/ szobáit, bekerített kerttel, kerti bútorokkal, parkolóval rendelkező vendégházat és szolgáltatásait magánszállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, az Vendégeink rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a Villa7 Vendégházban illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Önök által a Villa7 Vendégházban annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket.6.4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a honlapon illetve a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

7. Ajánlatkérés, foglalás menete
7.1.A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül.7.2. A foglalás a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 50 % – ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF automatikus elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az általa 30 napon belül lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza a Vendég részére.7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó Á SZF-re.7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.7.6. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.7.7. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét, mely jelenleg 5 %. A Szolgáltató Vendégház a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többlet-terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.7.8. A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18 év feletti személyekre vonatkozik.
Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.villa7.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.7.9. A honlapon és egyéb fórumokon meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.7.10. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

8. A Szolgáltatás módosítása, törlése

8.1. Árajánlat: A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül.

8.2. Foglalás
8.2.1.Garantált foglalás az árajánlatban megadott előleg határidőn belüli átutalásával jön létre, mely egyben jelen ÁSZF Megrendelő általi elfogadásának és szerződéskötésnek minősül. Az előleg megérkezéséről a Villa7 Vendégház visszaigazolást küld az ajánlatkérésben megadott e-mail címre. A Villa7 Vendégház aktuális árlistája a www.villa7.hu weboldalon található, a kiegészítő aktuális szolgáltatások árait az árajánlat melléklete, valamint a Vendégházban kifüggesztett ár lista tartalmazza. 
A kiegészítő szolgáltatások rendelése vagy előzetesen, vagy a helyszínen egyeztetve történhet, a helyszínen igényelt szolgáltatások biztosítása a szolgáltató partner rendelkezésre állásának függvénye.
A Villa7 Vendégház a szállás díján felül a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelő összegű idegenforgalmi adót számít fel. 
8.2.2.Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 50 % megegyezés szerinti határidőig nem kerül megfizetésre a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.

8.2.3. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség. A foglalás módosítására kizárólag e-mailben van mód. 
 A megrendeltnél későbbi tényleges bejelentkezés vagy korábbi kijelentkezés esetén nem jár díjcsökkentés.
8.2.4. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

9. Igénybevétel feltételei
9.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 14:00 – 18.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni, valamint elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét. Érkezéskor a Vendég a Villa7 Vendégház képviselőjénél / a delegált házigazdánál köteles bejelentkezni és a szálláshely szolgáltatást igénybe vevő összes Vendég (0. éves kortól) személyazonosító okmányát bemutatni, mely okmányok beszkennelésre kerülnek a VIZA (Vendég Információs Zárt Adatbázis) rendszerbe.9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.9.4. Amennyiben a vendég a szállást az érkezés napján reggel 9:00 óra előtt kívánja elfoglalni, az előző éjszaka szállásdíjának 50 %-a kerül felszámításra.9.5. A szálláshelyre higiéniai okokból és az allergiások egyre növekvő számára tekintettel háziállatok NEM hozhatók. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.9.6. A Vendég a szállás átvételekor jelezheti a Villa7 Vendégház jelenlévő képviselőjének (ellenkező esetben az érkezést követő 1 órában az árajánlatban szereplő telefonszámon) a szálláshelyen a leltárhoz képest tapasztalt hiányosságokat, amelyeket a Villa7 Vendégház lehetőség szerint pótol. A szállás elhagyása napján tapasztalt hiányokat a Villa7 Vendégház a Megrendelővel szemben ugyanezen leltár alapján érvényesítheti kártérítés jogcímen. Távozás a házigazdánál történő kijelentkezés után történhet, miután megtörtént az igénybe vett szolgáltatások díjának teljes körű rendezése és a kulcsok leadása. Elveszett kulcsért pótlási díjat számítunk fel.9.7. A házban tilos a dohányzás.

10. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése.
10.1. A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Vendég 1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
10.2. a vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet
10.3. fertőző betegségben szenved
10.4. drog befolyása alatt áll
10.5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében.
10.6. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel

 11. A Vendég jogai
11.1. A Vendég jogosult a szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára,
11.2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
11.3. A Vendég tartózkodása idején, felmerülő probléma esetén, a szolgáltató telefonon +360303003152, illetve írásban a info@villa7.hu címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.
11.4. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

 12. A Vendég kötelezettségei
12.1. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.
12.2. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.
12.3. Vendég köteles az általa, vagy kisérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.

13. A Szolgáltató jogai
13.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 30 % szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.
13.1.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

14. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége
14.1.A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.
14.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében.
14.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős.
14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.
14.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben illetve apartmanjaiban/szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.
14.6. A Szolgáltató ingyenes, bekerített parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
14.7. Szolgáltató garantálja, hogy létesítményei és azok berendezési tárgyai rendeltetésszerű használatra alkalmasak és megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak.
14.8. A Szolgáltató nem felel azon károkért, melyek nem rendeltetésszerű használatból adódnak.
14.9. A Szolgáltató nem felel a rajta kívülálló és Vis major okán bekövetkező közmű-hiányokért.
14.10. Szolgáltató jogosult kültéri medence és kert szükséges takarítása, karbantartása céljából időlegesen korlátozni a használatot, amely ellen a Megrendelő kártérítési igénnyel nem léphet fel.

15. Fizetési és Lemondási Feltételek
15.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek, illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 50 %-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
15.2. A 50 % megfizetése történhet átutalással és interneten OTP, K&H, MKB Szép Kártyával. A fennmaradó szállásdíj a kulcs átvételekor készpénzben, utalással vagy Szép Kártyával fizetendő.
15.3. Megrendelő módosíthatja, vagy lemondhatja foglalását 30 nappal az érkezési dátum előtt 5.000 Ft/alkalom módosítási díj ellenében a szabad helyek függvényében. 
30 napon belül történő lemondás esetén az előleg összegére meghiúsulási kötbér jogcímen a Villa7 Vendégház jogosult, annak visszafizetésére Megrendelő nem tarthat igényt. 
Az érkezés napján történő lemondás vagy lemondás nélküli távolmaradás esetén a teljes szállásdíj kifizetendő, a Villa7 Vendégház pedig jogosult a Villa7 Vendégház apartmanjai és szobáit a tervezett érkezés másnapjától más vendégnek kiadni. 15.4. A foglalás lemondására kizárólag e-mailben van mód. 

16. Szolgáltató kötelezettsége és felelőssége
16.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
16.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (Vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
16.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az weboldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket valamint, az Általános Forgalmi Adó (ÁFA)-t, a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó kivételével.
16.4. A Szolgáltató a vásárló Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

17. A Vendég jogai és kötelezettségei
17.1. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállal a Szolgáltatófelelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
17.2. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

18. Adatvédelem

A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, a vendég adatokat csak a kijelentkezés napjáig tárolja.
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére (Jelenlegi: 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII.  Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.

19. Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat maradéktalanul tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek tekinti, azokról a Vendéggel együtt érkező vendégeket is tájékoztatja. Ennek elmulasztása esetén sem a Vendég, sem a többi Vendéggel együtt érkező kísérő nem hivatkozhat az ÁSZF feltételeinek nem ismeretére.

A Villa7 Vendégház a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint kezeli a birtokába kerülő adatokat.